Wilde Woonweide

WELKOM BIJ TINY-VILLAGE DE WILDE WOONWEIDE

> Leuk dat je geinteresseerd bent in tiny-houses en mogelijk deel wil uit maken van tiny-village Zutphen; een groeiende groene transitiebeweging. We zijn momenteel druk in gesprek met de Gemeente Lochem en Gemeente Brummen.

> Gemeente Zutphen ziet geen mogelijkheden voor een tiny-village, zie NIEUWS.

> We hebben onze plannen voor realisatie van een tiny-village in de regio Zutphen binnen een project-voorstel aan de diverse gemeentes gepresenteerd. Zo ook hebben we een aantal mogelijk geschikte percelen aangedragen. Veelal wordt nu intern onderzocht, besproken en getoetst binnen de planologische en bestemmingsplantechnische randvoorwaarden en beperkingen. Iets wat lang duurt en helaas nog steeds het geval is in dit drukke landje waar elke stukje grond is bestemd.

> Hoe dan ook; wij zien dat er een groeiend draagvlak is binnen de gemeenschap. Het is dan ook niet meer de vraag of maar wanneer & waar we een tiny-village mogen realiseren. We hopen in samenwerking met een gemeente binnen afzienbaar termijn een tiny-village tot stand te brengen. Hopelijk samen met jou! Het is nu zaak dat er op korte termijn een beschikbaar perceel komt. Aangezien we niet grond-gebonden zijn hoeft dit geen bouwbestemde grond te zijn. Met name agrarisch bestemde grond (welke in toenemende mate vrij komt) is voor ons ideaal, ook omdat we volledig mobiel en off-grid zijn met onze kleine groene huisjes.

> Vanaf het moment dat we een geschikt perceel vinden en bestemmingsplan technisch groen licht krijgen zal de pilot gaan draaien voor hopelijk min. 5 jaar. Dit zal de dag zijn dat tiny-village de Wilde Woonweide haar bestaansrecht zal vieren. We zullen je daar uiteraard uitgebreid van op de hoogte brengen.

> Mocht je ons willen helpen met cruciale informatie, met mogelijk geschikte percelen in de regio (particulier of gemeentelijk) of middels strategische contacten vernemen we dat graag. Mail ons, zo ook wanneer je je wilt aanmelden voor toekomstige bewoning, de Nieuwsbrief en/of toekomstige bewonerscommissie. Volg de agenda voor activiteiten & meetings.

Hopelijk tot gauw in de nabije toekomst op de Wilde Woonweide!

Initiatiefnemers Bram Bloemers & Pascal Soeter

> CONTACT

> NIEUWS

> AGENDA

> tinyvillage.zutphen@gmail.com
> tinyhousenederland.nl/initiatiefgroepen
> www.tinyvillage-zutphen.nl
> www.wildewoonweide.nl

Wilde Woonweide is een concept naar creatie van Tiny-Works ©

Copyright Tiny-Works B.V. Tiny-Village Zutphen © 2020/ B. Bloemers en P. Soeter. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.