Ontstaan

De ontstaansgeschiedenis

> Al bouwende aan een eigen tiny-house op een geweldig landgoed onder de rook van Zutphen merkte initiatiefnemer Bram Bloemers op hoeveel mensen geïnspireerd raakte en interesse toonde voor bewoning van een tiny-house en de bijhorende leefstijl. In de tussentijd bezocht hij bestaande tiny-villages door heel Nederland. In combinatie met het enorme animo vanuit de regio en de lokale gemeenschap werd het idee geboren voor oprichting van een tiny-village.

Tiny-house in aanbouw/ zomer 2020

> Vanaf dat moment zijn meerdere gesprekken gevoerd met gemeente Zutphen, Brummen en Lochem. Meerdere presentaties zijn gegeven binnen diverse gemeentefracties. Meerdere gesprekken vonden plaats met wethouders Ruimtelijke Ordening, adviseurs, projectleiders en project-managers duurzaamheid en fysieke leefomgeving. Inmiddels lopen vele contacten. Niet alleen meer met de gemeentes maar ook met andere organisaties zoals o.a. Tiny-House Nederland, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Stichting IJssellandschap en Cleantech Regio. Er wordt inmiddels gewerkt met een vaste kerngroep. Via deze wijze hopen we voet aan de grond te krijgen in de regio Zutphen.

> Inmiddels is duidelijk dat een lange adem is vereist. De bestemmingsplantechnische en planologische invulling van mogelijk geschikte percelen zijn in de meeste gevallen het grootste obstakel. Toch blijven we overtuigd dat er binnen afzienbaar termijn een plek realiseerbaar moet zijn. Zeker in deze kritieke onzekere tijden, zie artikel; Urgentie vanwege corona. De aanloop naar realisatie van tiny-village Zutphen is inmiddels lang en breed van start gegaan.

Tiny-village Zutphen zal in de nabije toekomst fysiek vorm krijgen onder de naam;

De Wilde Woonweide