Ontstaan

De ontstaansgeschiedenis

> Al bouwende aan een eigen tiny-house op een geweldig landgoed onder de rook van Zutphen kwamen beide initiatiefnemers met elkaar in contact. Tijdens het bouwproces merkten ze op hoeveel mensen geïnspireerd raakte en interesse toonde voor bewoning van een tiny-house en de bijhorende leefstijl. In de tussentijd bezochten ze meerdere al bestaande tiny-villages door heel Nederland. In combinatie met het enorme animo vanuit de regio en de lokale gemeenschap werd het idee geboren voor een tiny-village voor de regio Zutphen.

Initiatiefnemers Bram Bloemers en Pascal Soeter

> Vanaf dat moment zijn ze in gesprek gegaan met diverse gemeentes. Meerdere presentaties gaven de heren binnen diverse gemeentefracties. Meerdere gesprekken vonden plaats met wethouders Ruimtelijke Ordening, adviseurs, projectleiders en project-managers duurzaamheid en fysieke leefomgeving. Inmiddels lopen vele contacten. Niet alleen meer met de gemeentes maar ook met andere organisaties zoals o.a. Tiny-House Nederland, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Stichting IJssellandschap en Cleantech Regio. Via deze wijze hopen de initiatiefnemers voet aan de grond te krijgen.

> Inmiddels is duidelijk dat een lange adem is vereist. De bestemmingsplantechnische en planologische invulling van mogelijk geschikte percelen zijn in de meeste gevallen het grootste obstakel. Toch zijn de initiatiefnemers er 100% van overtuigd dat er binnen afzienbaar termijn een plek realiseerbaar moet zijn. Absoluut in deze kritieke en onzekere tijden, zie artikel; Urgentie vanwege corona. De aanloop naar realisatie van tiny-village Zutphen is inmiddels lang en breed van start gegaan.

Tiny-village Zutphen zal in de nabije toekomst fysiek vorm krijgen onder de naam;

De Wilde Woonweide