Categorieën
Gemeentelijk overleg sociaal-maatschappelijk

The Latest News

Zomer 2021

> Middels deze wijze hopen we alle geïnteresseerden & belangstellenden op de hoogte te brengen van de meeste actuele stand van zaken. Allereerst dank voor jullie enorme belangstelling. Reacties, vragen en aanmeldingen stromen nog steeds binnen. Door de enorme toestroom zijn we helaas niet in staat elke mail persoonlijk te beantwoorden. Iets wat we betreuren. We kiezen er nu voor om de algemene stand van zaken m.b.t. de meest recente ontwikkelingen op de website te plaatsen, bij deze.

> We kijken terug op een bewogen jaar waarin uitgebreid gesproken is met diverse gemeentes, partijen en organisaties. Middels meerdere presentaties, zoom-meetings inspraakavonden, forumoverleg en inbreng van onze zienswijze heeft Tiny-Village Zutphen haar plannen pro-actief kenbaar weten te maken. Vanuit de doelstelling gemeentelijke grond ‘vrij’ te krijgen ten behoeve van realisatie van een tiny-village binnen de regio Zutphen. Zowel de gemeente Zutphen, Brummen en Lochem denken graag met ons mee maar de algehele eindconclusie blijft; grond is schaars en niet beschikbaar. Gelijktijdig, mede dankzij covid en de toestroom vanuit het Westen neemt de druk op (bouw-)grond in rap tempo toe. De huizenprijs in Zutphen steeg hierdoor al met 20.5% in 2020. Naar verwachting zet zich dit de komende 5 jaar nog door.

> Met name de Gemeente Zutphen heeft aangegeven toekomstige (commerciële) ontwikkeling van bouwgronden te doen laten prevaleren boven inname van de nodige voorbeeldfunctie/voortrekkersrol m.b.t. de nodige ecologische transitie op de woningmarkt. Hiermee is de keuze gemaakt dat realisatie van een tiny-village binnen de gemeentegrenzen op dit moment geen prioriteit heeft.

> Momenteel heroverwegen wij onze plannen en richten we onze pijlen op nieuwe mogelijkheden. We zijn in gesprek met andere partijen welke werken vanuit andere motivaties en beweegredenen. Wij zijn ons terdege bewust dat het animo voor en de vraag naar bewoning van tiny-houses in de regio Zutphen enorm is. Er word hard gewerkt om in deze vraag te kunnen voldoen. Op de eerste plaats vanuit idealisme en compassie maar met name vanuit noodzaak en urgentie. Het tekort aan betaalbare woningen is dramatisch hoog. Klimaatverandering zet door. Covid heeft bij velen de ogen geopend. De wereld is veranderd. Er is werk aan de winkel. We bouwen door, circulair en klimaatadaptief. Wonen blijft immers een grondrecht.

> Tiny-Village Zutphen/ de Wilde Woonweide komt binnenkort met een persbericht!

tinyvillage.zutphen@gmail.com
tinyhousenederland.nl/initiatiefgroepen
www.tinyvillage-zutphen.nl
www.wildewoonweide.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *